Членови на здружението :
Code Snippet

       Д-р Лидија Ветеровска Миљковиќ

Претседател

Д-р Лидија Ветеровска Миљковиќ

Претседател

Code Snippet

          Д-р Лидија Павлеска

     Потпретседател

Д-р Лидија Павлеска

Потпретседател

Code Snippet

       Д-р Оливера Бундалеска

     Секретар

Д-р Оливера Бундалевска

Секретар


Code Snippet

      Д-р Елена Брезовска

   Член на борд

Д-р Елена Брезовска

Член на борд

Code Snippet

Д-р Марија Дачевска Димитровска

            Член на борд

Д-р Марија Дачевска Димитровска

Член на борд

Code Snippet

       Д-р Лидија Малиновска

            Член на борд

Д-р Лидија Малиновска

Член на борд


Code Snippet

      Д-р Глорија Гашпар

       Член на борд

Д-р Глорија Гашпар

Член на борд

Code Snippet

     Д-р Марика Ивановска

            Член на борд

Д-р Марика Ивановска

Web developer

  Корисни Линкови          Членство                    Стани член на MAPC
                    Регистрација тука,

          Донации


Донација на средства во денари :
"Здружение на палијативна нега на Република Македонија"
"жиро сметка: 300000000211884"
"даночен број: 4030993138810"
"NLB Банка"