СТРУЧЕН НАСТАН НА ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА НА Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

14. април 2019


На 13 и 14.04. 2019 год. се одржа стручен настан - работилница со наслов "Модели на палијативно згрижување ", спонзориран од фармацевската куќа "Алкалоид ", кој се одржа во Едукативниот центар- хотел на Алкалоид во Дојран. На настанот присуствуваа 50 лекари од повеќе специјалности (интернисти, психијатри, невролог, физијатар, дерматолог, матични и семејни лекари од повеќе градови во Македонија, како и лекари кои работат во Службите за итна медицинска помош во Скопје и Битола. Како гостин предавач присуствуваше др. Матија Римац од Загреб,специјалист по семејна медицина и магистер по палијативна медицина, Раководител на Службата за итна медицинска помош во Загреб.ГАЛЕРИЈА
Известување за одржан стручен настан на Здружение за палијативна грижа на Р. Северна Македонија
Корисни Линкови


        Членство               Стани член на MAPC
               Регистрација тука,

           Донации


Донација на средства во денари :
"Здружение на палијативна нега на Република Македонија"
"жиро сметка: 300000000211884"
"даночен број: 4030993138810"
"NLB Банка"