АКАДЕМИЈА ЗА ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА И ВОДЕЊЕ НА ХОСПИС

14. ноември 2019
Симпатија, емпатија, сочувство - термини кои често се употребуваат во опишувањето на работата на професионалците во палијативна нега. Соочување со дијагнозата и прогнозата на малигна или друга прогресивна болест е тешка како за здравствените работници, така и за пациентите.

На Семинарот, кој оваа година се одржа во Виена, во едукативниот центар во Kardinal Konig Haus, од нашата држава, зедоа учество д-р Лидија Ветеровска Миљковиќ , д-р Глорија Гашпар и психолог- Леонтина Шакири, кои ги споделија искуствата од нашата установа и држава.

Заклучоците беа дека емпатијата е директно поврзана со самата личност на индивидуата, односно здравствениот работник, но и дека е силно зависна од степенот на burn-out, со кој се повеќе се соочува здравствениот персонал.Корисни Линкови


        Членство               Стани член на MAPC
               Регистрација тука,

           Донации


Донација на средства во денари :
"Здружение на палијативна нега на Република Македонија"
"жиро сметка: 300000000211884"
"даночен број: 4030993138810"
"NLB Банка"