СТАРЕЕЊЕ - МОДЕРНА ПАНДЕМИЈА
Лекарски весник 2019 Ноември

.
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ РАЗВОЈОТ НА ЦЕНТРИ ЗА ПАЛИЈАТИВНА ГРИЖА
Лекарски весник 2017, Vol. 33(џ)(Editor's Choice)

.

Биоетички аспекти на палијативната медицина
Интернистички стручни трудови 2017, Vol. X (Editor's Choice)

.

Примена на опијатни аналгетици во палијативната нега во Република Македонија
Интернистички стручни трудови 2017, Vol. X (Editor's Choice)

.

   Национална стратегија за палијативна заштита на Република Македонија 2020
  Република Македонија Министерство за Здравство(Editor's Choice)

.

  

 Корисни Линкови      Членство            Стани член на MAPC
            Регистрација тука,

          Донации


Донација на средства во денари :
"Здружение на палијативна нега на Република Македонија"
"жиро сметка: 300000000211884"
"даночен број: 4030993138810"
"NLB Банка"